Lupaehdoissa jokaiselle vesialueelle on annettu numero, joka löytyy kartasta. Sen jälkeen luetellaan sallitut pyyntimuodot ja niihin mahdollisesti liittyvät rajoitteet. Jos alueen kohdalla ei mainita jotain kalastustapaa, on se kielletty.
Lähde:  http://www.ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/kalastuksen-lupaehdot

Oulun kalastusalueet

Otsikkoa klikkaamalla pääset karttaan.

1a Meri

Rysä/paunetti vain ammattikalastajalle hakemuksesta. Korkeintaan 4 kpl koko merialueella.

Verkot enintään 8 verkkoa pyyntikuntaa kohden. Pienin solmuväli on 50 mm. Poikkeuksena syksy 20.9-jäiden tulo, jolloin pienin sallittu solmuväli on 45 mm. Ammattikalastajille myydään vain talviverkkolupia enintään 240 verkolle. Ammattikalastajaa kohti enimmäismäärä on 40 verkkoa.

Katiskat katiskapyynti on sallittu enintään 10 katiskalla kalastajaa kohden.

Koukkupyynti yhdelle kalastajalle sallitaan enintään 20 koukkua, koukkupyynti sallitaan vain jääpeitteen aikana. Iskukoukkujen käyttö on kielletty.

Pitkäsiima sallitaan enintään 240 metrin mittainen pitkäpitkäsiima, joka ei ole pintapyynnissä.

Uistelu ja heitto-onginta on sallittua kalastonhoitomaksulla tai kalastajan iän ollessa alle 18 tai 65 vuotta täyttänyt, mutta vain yhdellä vavalla ja vieheellä. Plaanareiden käyttö on sallittu. Useamman vavan käyttö vaatii kaupungin kalastusluvan.

Tuulastus on sallittu 1.7. -jäiden tulo

Pilkkiminen ja onginta on kalastuslain mukaisesti ilmaista.

Kiellot ja rajoitukset
Lohen alamitta on 50 cm. Meritaimenen alamitta 60 cm. Meritaimenen pintaverkkopyynti on kielletty. Harjus on rauhoitettu. Kuhan alamitta on 42 cm. Vapaa-ajan kalastuksessa lohen saalisrajoitus on enintään 2 lohta kalastajaa kohti päivässä.

 

1b Kalaväylä merialueella

Uistelu ja heitto-onginta on sallittua kalastonhoitomaksulla tai kalastajan iän ollessa alle 18 tai 65 vuotta täyttänyt, mutta vain yhdellä vavalla ja vieheellä. Plaanareiden käyttö on sallittu. Useamman vavan käyttö vaatii kaupungin kalastusluvan.

Pilkkiminen ja onginta on kalastuslain mukaisesti ilmaista.

Kiellot ja rajoitukset
Lohen alamitta on 50 cm. Meritaimenen alamitta 60 cm.
Harjus on rauhoitettu. Kuhan alamitta on 42 cm. Vapaa-ajan kalastuksessa lohen saalisrajoitus on enintään 2 lohta kalastajaa kohti päivässä.

Kalaväylällä ei saa pitää seisovia pyydyksiä, kuten verkkoa tai katiskaa.

 

1c Merialue jokisuistossa

Katiskat katiskapyynti on sallittu enintään 10 katiskalla kalastajaa kohden.

Koukkupyynti yhdelle kalastajalle sallitaan enintään 20 koukkua, koukkupyynti sallitaan vain jääpeitteen aikana. Iskukoukkujen käyttö on kielletty.

Uistelu ja heitto-onginta on sallittua kalastonhoitomaksulla tai kalastajan iän ollessa alle 18 tai 65 vuotta täyttänyt, mutta vain yhdellä vavalla ja vieheellä. Kaupungin luvalla vaparajoitus uistelussa enintään 4 vapaa veneestä ja 2 vapaa rannalta kalastettaessa. Plaanareiden käyttö on kielletty.

Pilkkiminen ja onginta on kalastuslain mukaisesti ilmaista.

Kiellot ja rajoitukset
Lohen alamitta on 50 cm. Meritaimenen alamitta 60 cm. Harjus on rauhoitettu. Kuhan alamitta on 42 cm. Vapaa-ajan kalastuksessa lohen saalisrajoitus on enintään 2 lohta kalastajaa kohti päivässä.

 

1d Kalaväylä jokisuistossa

Uistelu ja heitto-onginta on sallittua kalastonhoitomaksulla tai kalastajan iän ollessa alle 18 tai 65 vuotta täyttänyt, mutta vain yhdellä vavalla ja vieheellä. Kaupungin luvalla kalastettaessa vaparajoitus uistelussa enintään 4 vapaa veneestä ja 2 vapaa rannalta. Plaanarien käyttö on kielletty.

Pilkkiminen ja onginta on kalastuslain mukaisesti ilmaista.

Kiellot ja rajoitukset
Lohen alamitta on 50 cm. Meritaimenen alamitta 60 cm. Harjus on rauhoitettu. Kuhan alamitta on 42 cm. Vapaa-ajan kalastuksessa lohen saalisrajoitus on enintään 2 lohta kalastajaa kohti päivässä.

Kalaväylällä ei saa pitää seisovia pyydyksiä, kuten verkkoa tai katiskaa.

 

2a Hartaanselkä

Katiskat katiskapyynti on sallittu enintään 10 katiskalla kalastajaa kohden.

Koukkupyynti yhdelle kalastajalle sallitaan enintään 20 koukkua. Koukkupyynti sallitaan vain jääpeitteen aikana. Iskukoukkujen käyttö on kielletty.

Uistelu ja heitto-onginta on sallittu 15 vuotta täyttäneille vain kaupungin luvalla. Uistelu on sallittua veneestä enintään 4 vavalla ja rannalta korkeintaan kahdella vavalla.

Pilkkiminen ja onkiminen on kielletty toistaiseksi (kaupunki hakee poikkeuslupaa).

Kiellot ja rajoitukset
Lohi, meritaimen ja vaellussiika on rauhoitettu 1.9-30.11. Lohen ja meritaimenen alamitta on 60 cm. Harjus on rauhoitettu 1.4-31.5.. Kuhan alamitta on 42 cm. Harjuksen alamitta on 35 cm. Vapaa-ajan kalastuksessa lohen saalisrajoitus on enintään 2 lohta kalastajaa kohti päivässä.

 

3a Oulujoki

Verkkokalastus on sallittua enintään 3 verkolla 1.1-14.8 ja 1-31.12. Solmuväli on vähintään 45 mm.

Katiskat katiskapyynti on sallittu enintään 10 katiskalla kalastajaa kohden.

Koukkupyynti yhdelle kalastajalle sallitaan enintään 20 koukkua. Koukkupyynti sallitaan vain jääpeitteen aikana. Iskukoukkujen käyttö on kielletty.

Uistelu ja heitto-onginta on sallittua kalastonhoitomaksulla tai kalastajan iän ollessa alle 18 tai 65 vuotta täyttänyt, mutta vain yhdellä vavalla ja vieheellä. Useamman vavan käyttö vaatii kaupungin kalastusluvan. Kaupungin kalastusluvalla on oikeus kalastaa veneestä enintään 4 vavalla ja rannalta enintään 2 vavalla.

Pilkkiminen ja onkiminen on kalastuslain mukaisesti ilmaista.

Ravustus on sallittua vuosittain maanhankintapäällikön määrittämin ehdoin.

Kiellot ja rajoitukset
Lohen ja meritaimenen alamitta on 60 cm. Lohi, meritaimen ja vaellussiika on rauhoitettu 1.9-30.11..Harjus on rauhoitettu 1.4-31.5. Harjuksen alamitta on 35 cm. Kuhan alamitta on 42 cm. Vapaa-ajan kalastuksessa lohen saalisrajoitus on enintään 2 lohta kalastajaa kohti vuorokaudessa. Lohi, meritaimen ja vaellussiika on rauhoitettu 1.9-30.11.

 

4a Sanginjoki

Katiskat katiskapyynti on sallittu enintään 10 katiskalla kalastajaa kohden.

Koukkupyynti yhdelle kalastajalle sallitaan enintään 20 koukkua. Koukkupyynti sallitaan vain jääpeitteen aikana. Iskukoukkujen käyttö on kielletty.

Uistelu ja heitto-onginta on sallittua kalastonhoitomaksulla tai kalastajan iän ollessa alle 18 tai 65 vuotta täyttänyt, mutta vain yhdellä vavalla ja vieheellä. Useamman vavan käyttö vaatii kaupungin kalastusluvan. Kaupungin kalastusluvalla on oikeus kalastaa veneestä enintään 4 vavalla ja rannalta enintään 2 vavalla.

Pilkkiminen ja onkiminen on kalastuslain mukaisesti ilmaista muualla paitsi koski- ja virtapaikoissa, joissa se on kielletty.

Ravustus on sallittua vuosittain maanhankintapäällikön määrittämin ehdoin.

Kiellot ja rajoitukset
Lohi, taimen ja vaellussiika on rauhoitettu 1.9-30.11. Lohen ja meritaimenen alamitta 60 cm. Harjus on rauhoitettu 1.4-31.5. Kuhan alamitta on 42 cm ja harjuksen 35 cm.

 

5a Sanginjoen erityiskalastusalue

Uistelu ja heitto-onginta sallittu 15 vuotta täyttäneelle enintään yhdellä vavalla kaupungin luvalla. Kalastus sallittu vain Lemmenpolun puoleiselta rannalta. Tällä alueella myös ootto-onginta sallittu. Alueiden 5 ja 5 a raja merkitty maastoon. Linkki karttaan

Ravustus on sallittua vuosittain maanhankintapäällikön määrittämin ehdoin.

Kiellot ja rajoitukset
Viikkorauhoitus istutuspäivinä keskiviikkoisin klo 9-17.Saalisrajoitus 3 kirjolohta kalastajaa kohti päivässä.Lohi, taimen ja vaellussiika on rauhoitettu 1.9-30.11.Harjus on rauhoitettu 1.4-31.5. Lohen ja meritaimenen alamitta 60 cm. Kuhan alamitta on 42 cm ja harjuksen 35 cm.

 

5b Sanginjoen erityiskalastusalue

Uistelu ja heitto-onginta sallittu 15 vuotta täyttäneelle enintään yhdellä vavalla kaupungin luvalla. Kalastus sallittu vain Lemmenpolun puoleiselta rannalta. Alle 15 vuotiaalle lupa on maksuton, mutta saalisrajoitus koskee heitäkin.
Alueiden 5 ja 5a raja on merkitty maastoon.

Ravustus on sallittua vuosittain maanhankintapäällikön määrittämin ehdoin.

Kiellot ja rajoitukset
Saalisrajoitus 3 kirjolohta kalastajaa kohti päivässä. Ootto-onginta on kielletty. Lohen ja meritaimenen alamitta 60 cm. Viikkorauhoitus istutuspäivinä keskiviikkoisin klo 9-17.Lohi, taimen ja vaellussiika on rauhoitettu 1.9-30.11.Harjus on rauhoitettu 1.4-31.5.Kuhan alamitta on 42 cm ja harjuksen 35 cm.
 

6a Järvet

Valkiaisjärvi
Kinnulanjärvi
Ahmasjärvi
Korpilampi
Isokankaanjärvi

Katiskat katiskapyynti on sallittu enintään 10 katiskalla kalastajaa kohden.

Koukkupyynti yhdelle kalastajalle sallitaan enintään 20 koukkua. Koukkupyynti sallitaan vain jääpeitteen aikana. Iskukoukkujen käyttö on kielletty.

Uistelu ja heitto-onginta sallittua kalastonhoitomaksulla tai kalastajan iän ollessa alle 18 tai yli 65 vuotta, mutta vain yhdellä vavalla ja vieheellä. Useamman vavan käyttö vaatii kaupungin kalastusluvan. Kaupungin kalastusluvalla on oikeus kalastaa veneestä enintään 4 vavalla ja rannalta enintään 2 vavalla.

Onkiminen ja pilkkiminen on kalastuslain mukaisesti ilmaista.

Tuulastus on sallittu kaupungin kalastusluvalla 1.7. - jäiden tulo

 

6b Järvet

Kuivasjärvi
Pyykösjärvi
Niilesjärvi
Syväjärvi
Kaitajärvi
osa Kalimenlammesta

Verkkokalastus on sallittu enintään 3 verkolla. Solmuväli on vähintään 45 mm.

Katiskat katiskapyynti on sallittu enintään 10 katiskalla kalastajaa kohden.

Koukkupyynti yhdelle kalastajalle sallitaan enintään 20 koukkua. Koukkupyynti sallitaan vain jääpeitteen aikana. Iskukoukkujen käyttö on kielletty.

Uistelu ja heitto-onginta sallittua kalastonhoitomaksulla tai kalastajan iän ollessa alle 18 tai yli 65 vuotta, mutta vain yhdellä vavalla ja vieheellä. Useamman vavan käyttö vaatii kaupungin kalastusluvan. Kaupungin kalastusluvalla on oikeus kalastaa veneestä enintään 4 vavalla ja rannalta enintään 2 vavalla.

Onkiminen ja pilkkiminen on kalastuslain mukaisesti ilmaista.

Tuulastus on sallittu kaupungin kalastusluvalla 1.7. - jäiden tulo.

 

Nettiluvan saa osoitteesta www.kalapassi.fi
Paperiluvan voi ostaa myös Oulu10-palvelusta, Torikatu 10
avoinna arkisin ma-to 8-18, (arkipyhiä edeltävinä arkipäivinä klo 8-16) ja pe 8-16.

Lippoamisluvista päättää yhdyskunta-ja ympäristöpalvelut vuosittain. Lippoamisluvat ostetaan suoraan paikanpäältä.

Sanginjoen kalaistutukset alkanevat normaalisti kesäkuun ensimmäisenä keskiviikkona. Pyyntikokoista kirjolohta istutetaan 2000 kg viitenä peräkkäisenä keskiviikkona.

Uutuutena tuulastuslupa 12 €/kausi. Kausi on 1.7. - jäiden tulo.

Valtion kalastuskortti on nyt nimeltään kalastonhoitomaksu ja luvan lunastaminen www.eraluvat.fi.
 

Kalastuslupahinnasto v. 2016 (hinnat sis. alv. 24 %)

Uistelu ja heitto-onginta (kaikki vesialueet) 22,30 €/vko,  28,65 €/kk, 41,40 €/vuosi

Yhteisöuistelulupa 46,65 €/vrk

Matkailukalastusyrityslupa 159,35 €/kausi

Uistelukilpailulupa 37,40 €/kerta

Pitkäsiima enintään 100 koukkua ja 240 metriä 31,85 €/kausi

Madekoukut enintään 20 kpl 5,90 €/20 kpl

Katiskat enintään 10 kpl 5,90 €/kpl

Verkot meri enintään 8 kpl ja järvet enintään 3 kpl 10,60 €/kpl

Tuulastuslupa 12 €/kausi
 

Uudesta nettilupamyynnistä puuttuvat sisävesien (Oulujoki, Sanginjoki ja järvet) hieman halvemmat uistelulupien hinnat. Hinnat löytyvät yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen hinnastosta v. 2016.  Sisävesien kalastusluvan voi edelleen osta Oulu10-palvelusta, Torikatu 10.

Onki- ja pilkkikilpailumaksua ei peritä.  Ennakkoilmoitus kilpailusta sähköpostiin juho.kuukasjarvi(at)ouka.fi 

Sähköinen venepaikkahakemus tehdään OmaOulun kautta. Sähköisten lomakkeiden lähetystä varten kuntalaisen täytyy käyttää verkkopankkitunnuksiaan. OmaOuluun kirjautuminen on nyt mahdollista myös mobiilitunnisteella.