PÖYTÄKIRJA
OULUJOEN UISTELIJAT RY:n sääntömääräinen kevätkokous 27.2.2016 klo 13.00
Paikka: PPVAK:n toimisto, Sammaltie 77, Oulu


- läsnäolijat: Läsnäolijat (9 hlö) on esitetty erillisellä liitteellä.

- Kokouksen esityslista:

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.46.

2. Kokouksen päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti järjestäytyneeksi ja päätösvaltaiseksi.


3. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin.


4. Kokouksen toimihenkilöiden valinta
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastaja
Valittiin puheenohtajaksi Hannu Puustinen, sihteeriksi Juha Jäälinoja ja pöytäkirjantarkastajaksi Janne Körkkö.


5. Vahvistetaan Oulujoen Uistelijat Ry:n liittymis- ja jäsenmaksut vuodelle 2016.
Hallituksen esitys: alle 18 vuotta täyttäneet 10 €, täysi-ikäiset 25 € ja perhekunnat 50 €. Hyväksyttiin hallituksen esitys. Jäsenille tiedotetaan jäsenmaksuista ja toiminnasta tekstiviestillä ja sähköpostilla.


6. Henkilövalinnat. Valitaan yhdistykselle vuodelle 2016 puheenjohtaja, sihteeri, hallituksen jäsen ja varajäsen sekä taloudenhoitaja.
Valittiin puheenjohtajaksi Hannu Puustinen, sihteeriksi Juha Jäälinoja ja hallituksen jäseneksi ja samalla varapuheenjohtajaksi Janne Körkkö. Puheenjohtaja jatkaa kuluvan toimintakauden myös talousasioiden hoitamista. Hallituksen varajäseneksi valittiin Juha Aitta.


7. Esitellään ja hyväksytään toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2015
Hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2015.


8. Esitetään toimintasuunnitelma vuodelle 2016
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2016.


9. Muut esille tulevat asiat
Kokous ehdotti, että haetaan Oulun kaupungilta toiminta-avustusta seuraavalle toimintakaudelle.
Suunnitellaan PPVAK / Oulujoen uistelijoiden vetouistelukilpailujen aikataulu jatkossa niin, että vältetään päällekkäisyyttä muiden kilpailujen kanssa.
Keskusteltiin vetouistelukilpailujen osallistumismaksuista. Päätettiin pitää oman vetouistelukisan osallistumismaksu 20 eurossa.
Keskusteltiin tiedottamisesta. Ilmoitukset kilpailuista laitetaan mm. Oulujoen uistelijoiden omille ja PPVAK piirin verkkosivuille ja Facebookiin sekä sanomalehteen, esim. Kalevaan.
Juha Aitta (kalastusmatkailuyrittäjä ja kalaopas) esitteli yrityksensä toimintaa. Juhalla on pitkän linjan kokemus kalastamisesta ja yrittämisestä (Tiura-uistimessa) ja toiminnasta vetouistelukilpailuissa sekä osallistujana että organisaattorina. Juha valmistaa itse vaappuja ja järjestää kalastusmatkailua mm. Oulujärvellä, Oulujoella, Inarinjärvellä ja ympäri maakuntia. Suurin osa asiakaskunnasta on ulkomaalaisia. Lisäksi Juha vuokraa mökkejä (Unelma ja Simpukka) Rokualla sijaitsevan Kirvesjärven rannalla.


10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.47.