Pyyntimitat vapaa-ajankalastuksessa 1.1.2016 alkaen
Kalastusviranomainen (ELY -keskus) voi määrätä alueellisesti näistä enintään 20 % poikkeavia pyyntimittoja.
   

Lohi

                       

vähintään 60 cm; leveyspiirin 63°30 N pohjoispuolella Perämeressä vähintään 50 cm
Järvilohi

vähintään 60 cm

rasvaevällinen järvilohi rauhoitettu kokonaan Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistöissä

Taimen

rasvaeväleikattu taimen vähintään 50 cm

rasvaevällinen taimen vähintään 60 cm leveyspiirien 64°00 N ja 67°00 N välissä sisävesissä; muualla meressä kuin Suomenlahdella vuoden 2018 loppuun saakka;

leveyspiirin 67°00 N pohjoispuolella sisävesissä vähintään 50 cm

rasvaevällinen taimen rauhoitettu sisävesissä leveyspiirin 64°00 N eteläpuolella ja Suomenlahdella; kaikilla merialueilla vuodesta 2019 alkaen;

taimen vesissä, joihin ei vaellusyhteyttä merestä tai järvestä enintään 45 cm

Nieriä

Inarinjärvessä vähintään 45 cm;

rauhoitettu kokonaan Kuolimossa ja Saimaassa Puumalansalmen ja Vuoksenniskan välisellä alueella; muualla Vuoksen vesistössä vähintään 60 cm

Kuha vähintään 42 cm
Harjus

sisävesissä vähintään 35 cm; leveyspiirin 67°00 N pohjoispuolella vähintään 30 cm

meressä rauhoitettu kokonaan

 

Rauhoitukset ja rauhoitusajat 1.1.2016 alkaen

Taimen

rasvaevällinen taimen rauhoitettu kokonaan sisävesissä 64 No leveyspiirin eteläpuolella ja Suomenlahdessa; kaikilla merialueilla vuodesta 2019 alkaen; ei koske vesiä, joista ei vaellusyhteyttä järveen tai mereen

rasvaevällinen ja rasvaeväleikattu taimen joessa ja purossa 1.9.-30.11.

Lohi joessa ja purossa 1.9.-30.11.
Järvilohi

rasvaevällinen järvilohi rauhoitettu kokonaan Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistössä

rasvaeväleikattu järvilohi rauhoitettu 1.6.-31.8. kalastusasetuksen karttaliitteen mukaisissa osissa Vuoksen vesistöä.

rasvaevällinen ja rasvaeväleikattu järvilohi joessa ja purossa 1.9.-30.11.

Nieriä

rauhoitettu kokonaan Kuolimossa ja Saimaassa Puumalansalmen ja Vuoksenniskan välisellä alueella

muualla Vuoksen vesistössä 1.9.-30.11.

Harjus

rauhoitettu kokonaan meressä

leveyspiirin 67°00 N eteläpuolisissa sisävesissä 1.4.-31.5.

Siika mereen laskevassa joessa ja purossa 1.9.-30.11.
Nahkiainen 1.4.-15.8.
Jokirapu, täplärapu ja kapeasaksirapu 1.11.-21.7. klo 12

 

 Kalastuskiintiöt vapaa-ajankalastuksessa 1.1.2016 alkaen:
- lohia 2 kpl / kalastaja / vrk
- rasvaeväleikattuja järvilohia Vuoksen vesistöalueella 1 kpl / kalastaja / vrk